Splošni pogoji nagradne igre

PROSIMO PREBERITE SPODAJ NAVEDENE SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI. DOLOČAJO NAČIN SODELOVANJA IN UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, ZATO JE TOLIKO BOLJ POMEMBNO, DA SPODNJE DOLOČBE NATANČNO PREBERETE.
 

 SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE: SODELUJ IN ZADENI BOGATE NAGRADE

Organizator

Sodelovanje v nagradni igri „Sodeluj in zadeni bogate nagrade“ (v nadaljevanju sodelovanje v nagradni igri) poteka v organizaciji podjetja TRIBUNA ZAVAROVANJA zavarovalniško zastopanje d.o.o., Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s poslovnim partnerjem Rogelj & Rogelj, gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o., Jezero 103, 1352 Preserje.

Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja.

Namen

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke TRIBUNA ZAVAROVANJA za večjo prepoznavnost agencije na področju Republike Slovenije.

Trajanje

Nagradna igra traja od 25.10. 2021 od 8.00 ure dalje do 30.11. 2021 do 19.00 ure.

Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji sodelovanja.
 
Sodelujoči je lahko vsaka fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.
 
Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil.
 
Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@tribuna-zavarovanja.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

Potek nagradne igre

Sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da na pultu delavnice ROGELJ & ROGELJ (Jezero 103c, 1352 Preserje ali Letališka cesta 38, 1000 Ljubljana) v času njenega trajanja, izpolni in odda GDPR z svojim imenom, priimkom, telefonsko številko, naslovom bivanja (poljubno) in elektronskim naslovom (poljubno), s čimer se uvrsti v nagradno žrebanje. Podpisan GDPR odda v škatlo pripravljeno za oddajo prijavnic. Upoštevane bodo prijavnice, ki imajo vpisan ime, priimek in vsaj telefonsko številko ali e-mail.

Izmed tistih, ki bodo sodelovali v nagradni igri v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja na dan 2.12.2021 do 14.00 ure izžrebala 41 nagrajencev.
 
Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

Nagrade

V nagradni igri bo podeljenih 41 nagrad, in sicer bodo posamezni nagrajenci prejeli 10x premontažo pnevmatik (letna sezona), 10x kvalitetne hišne copate, 10 x stensko uro, 10x dežnik ter dišava za avto in 1x komplet letnih pnevmatik (nagrade bodo podeljene po tem vrstnem redu).

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo.
 
V nagradni igri ne smejo sodelovati in do nagrad niso upravičene osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni z sms obvestilom na svoj telefon ali po elektronski pošti neposredno po žrebanju nagrajencev na dan 3.12.2021.
 
Nagrajencem bodo nagrade poslane po pošti do 7.12.2021 na naslov, ki so ga oddali ob vstopu v nagradno žrebanje ali na naslov, ki ga bodo posredovali po obveščanju nagrajencev.

Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

Škoda in višja sila

Posamezni sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico
sodelovanja v nagradni igri.
 
V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse
sodelujoče. 

Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove v nagradni igri zbrane osebne podatke za namene:

  • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
  • objave in obveščanja nagrajencev;
  • podelitve nagrad;
  • statistične in tržne analize, segmentacijo uporabnikov, obdelavo preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij, vabil na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje;
  • pošiljanja elektronskih novic po elektronski pošti;
  • pošiljanja sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretji osebi.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@tribuna-zavarovanja.com.

Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

Objava pravil

Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.tribuna-
zavarovanja.com/splosni-pogoji-nagradne-igre.
 

Datum objave: 20. oktober 2021, Tribuna zavarovanja